ТОТАЛНАТА ВОЙНА НА ХХI ВЕК ИЛИ КРАЯТ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

Автор: Милко Василев-Чангов ISBN: 978-954-302-099-7 Страници: 248
23,00 лв.

Милко Василев-Чангов е арабист, доктор по икономика. Заемал всички експертни и ръководни длъжности в анализа в НСС-МВР и ДАНС. Над 13 години работи по анализа и проблемите на националната сигурност и тероризма.
Световната система днес е имитация, привидност на мир в реалността на постоянна глобална ирегулярна война. Тя се води навсякъде и с всякакви средства и методи, няма ясно различимо начало, няма фронтова линия, нито тил, традиционните военни средства не се изключват, но не я характеризират. При нея не важат „правилата на войната”, хуманитарното право, конвенции, традиции, норми и правила. В книгата се разкрива същността на конфликтите в различните им форми, включително екстремалната – съвременната война. Книгата цели и неидеологизиран прочит на „Украинската криза 2022” и ситуирането ѝ в глобалните процеси.