Заявки и договори

ЗАЯВКА за познавателни книжки от програмна система „Аз променям света“ на "Издателство ВЕЛЕС“ ООД за I възрастова група в детските градини за учебната 2024-2025 година

ЗАЯВКА за познавателни книжки от програмна система „Аз променям света“ на "Издателство ВЕЛЕС“ ООД за II възрастова група в детските градини за учебната 2024-2025 година

ЗАЯВКА за познавателни книжки от програмна система „Аз променям света“ на "Издателство ВЕЛЕС“ ООД за III възрастова група в детските градини за учебната 2024-2025 година, които се заплащат с бюджетни средства

ЗАЯВКА за познавателни книжки от програмна система „Аз променям света“ на "Издателство ВЕЛЕС“ ООД за IV възрастова група в детските градини за учебната 2024-2025 година, които се заплащат с бюджетни средства

Договор за доставка на познавателни книжки първа група

Договор за доставка на познавателни книжки втора група

Договор за доставка на познавателни книжки трета група

Договор за доставка на познавателни книжки четвърта група