Крим - исторически преглед

Книгата представлява сборник от статии за историята на Кримския полуостров от Древността до наши дни. През последните години Крим е в центъра на световното внимание, защото през март 2014 г. бе анексиран от Русия, която го превърна в истинска военна крепост. Миналото на полуострова обаче е не по-малко интересно и драматично. Той е населен от най-древни времена. На полуострова са живели таври, кимерийци, скити, готи. Бил е част от елинската култура, Римската империя и Византия, приютявал е колонии на Генуа. Завладян е от татарите, повече от три века е бил център на мюсюлманското Кримско ханство. През 1783 г. е присъединен към Руската империя, след Октомврийската революция преживява червения терор и Гражданската война. До 1954 г. в рамките на Съветския съюз е част от Руската федерация, а след това – от Украйна. Книгата събира в калейдоскоп различните народи, държави и политически режими, съществували в Крим. Авторите са учени историци, но пишат четивно и интересно.
14,00 лв.